Home
Mededelingen
Inzendingen
Agenda
Fotoalbum
De Geschiedenis
Gastenboek
Contact


Welkom op onze site
Bedankt voor uw bezoek totziens bij ons concert

Welkom op onze website

 

 

 40 JAAR DIE DREI DÖRFER MUSIKANTEN

 

In 2018 vieren Die Drei Dörfer Musikanten het 40-jarig jubileum. De officiële datum is 1 oktober 2018, maar het gehele jaar 2018 staat in het teken van dit heugelijke feit. Zaterdag 29 september 2018 is er een feestelijke dag met een bijzonder programma waaronder een Egerländer Play-In en een jubileumconcert. De locatie voor deze feestelijke dag is Sociaal Cultureel Centrum ‘De Vink’, Hoevenbraaksestraat 28, 5482 BD Schijndel. Hier een overzicht van de (geplande) activiteiten.

 

40-jarig Jubileum en entreekaarten

Voor dit jubileum is een bijzondere opzet gekozen. De activiteiten beginnen al ’s middags vanaf 14.00 uur met workshops en openbare repetities van een zg. Egerländer Play-In. Lees daarover hieronder meer. Natuurlijk staat er een jubileumconcert van Die Drei Dörfer Musikanten gepland en er is een feestavond gepland. Dit laatste met bijpassende muziek, verzorgd door een professionele DJ. Dan is er ook gelegenheid om de muzikanten van Die Drei Dörfer Musikanten te feliciteren met het bereiken van dit jubileum.

Op de eerste plaats worden de leden van onze vriendenclub van harte uitgenodigd voor dit jubileumfeest. Verder alle liefhebbers van de blaasmuziek of fans van het orkest. Alle deelnemers aan de Egerländer Play-In en hun aanhang zijn eveneens van harte uitgenodigd voor de feestavond.

LET OP: Vooraf inschrijven is noodzakelijk voor ALLE bezoekers, ook voor de leden van de Vriendenclub van Die Drei Dörfer Musikanten. Entreekaarten à € 5,00 per stuk kunnen besteld worden via de mail op 40jrddm@gmail.com

Na ontvangst van het bedrag krijgt u de kaarten toegestuurd.

Op vertoon van dit entreebewijs ontvangt u twee consumptiebonnen.

Met het entreebewijs heb u ook toegang tot de workshops en repetities van de Egerländer Play-In. U kunt ook deelnemen aan het warm- en koud buffet. Zie hieronder bij Egerländer Play-In.

 

Egerländer Play-In

Op 29 september staat een Egerländer Play-In gepland. Een Egerländer Play-In is de vorming van een zo groot mogelijk gelegenheidsorkest van zoveel mogelijk muzikanten die bij deze gelegenheid mooie Egerländer- en Tsjechische muziek samen spelen. Hiervoor worden de harmonieën, fanfares en blaasorkesten uit alle kernen van de Gemeente Meierijstad uitgenodigd, naast enkele bevriende verenigingen daarbuiten. Nagegaan wordt of ook enkele zangkoren hun bijdrage kunnen en willen leveren. Dat alles om gezamenlijk een fantastisch mini-concert met Egerländermuziek te geven op onze feestavond. Hoofddoel hiervan is het promoten van de blaasmuziek, naast de gezamenlijke speelvreugde.

Op 29 september 2018 staan ’s middags vanaf 14.00 uur workshops en repetities gepland. Deze zijn toegankelijk voor het publiek. ’s Avonds wordt het resultaat in een mini-concert gepresenteerd van ca. één uur.

 

Warm- en koud buffet.

Qua catering staat het volgende gepland: vanaf ca. 17.00 uur is een warm- en koud buffet toegankelijk voor zowel de deelnemers aan de Egerländer Play-In alsook voor de andere aanwezigen. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.

Deelname aan het buffet kost € 15,00 per persoon, vooraf te voldoen op bankrekening IBAN NL 79 INGB 0680240586 t.n.v. A. vd Leest e/o P vd Leest-vd Heijden, met vermelding: Deelname buffet

 

Jubileumconcert

Natuurlijk staat er een jubileumconcert van Die Drei Dörfer Musikanten gepland. Na het mini-concert van het Egerländer Play-In Orkest spelen Die Drei Dörfer Musikanten hun jubileumconcert. Daarin zal ook aandacht besteed worden aan 40 jaar blaasmuziek met Die Drei Dörfer Musikanten. Dit concert is ook van beperkte omvang zodat voldoende tijd overblijft voor een feestavond.

 

 

Wat staat er verder op de rol?

 

Nieuwjaarsconcert.

Op 7 januari 2018 startte Die Drei Dörfer Musikanten hun jubileumjaar met een geslaagd en zeer drukbezocht nieuwjaarsconcert in Den Vink te Schijndel. Dankzij een zeer actieve communicatie via zowel de kranten als sociale media was de zaal vol met publiek, waarvan vele nieuwe gezichten.

Het jaarprogramma werd aangekondigd en van de Vriendenclub mochten we een bijdrage van maar liefst € 500,00 ontvangen om dit alles te ondersteunen.

 

Goed doel geadopteerd

De kapel heeft besloten in 2018 een goed doel te adopteren door alle verzorgingstehuizen in de Gemeente Meierijstad een gratis concert aan te bieden. Inmiddels zijn de eerste boekingen daarvoor al gemaakt. Zie hiervoor de kapelagenda.

 

Dvd opnemen

De wens leeft om een dvd op te nemen en die presenteren op de dag van het jubileumfeest. Aan de voorbereidingen wordt momenteel hard gewerkt en het gaat er steeds meer op lijken dat dit ook gerealiseerd kan gaan worden. Hiervoor worden nog sponsoren gezocht. Deze kunnen zich ook melden via 40jrddm@gmail.com

 

Jubileumboekje

Een jubileum is natuurlijk pas compleet als er ook een mooi overzicht is van de 40 jaar dat de kapel bestaat. De belevenissen, verschillende activiteiten, de verscheidenheid aan muzikanten door de jaren heen, memorabele optredens en wetenswaardigheden. Dat alles gaat een plaats krijgen in deze speciale uitgave die gepresenteerd zal worden tijdens de feestavond.

 

 

Noteer alvast in je agenda:

Jubileumfeest op zaterdag 29 september 2018, Die Drei Dörfer Musikanten in SC. De Vink te Schijndel.

 

Vragen??? Stuur een mail naar 40jrddm@gmail.com

 

 

  

 

Concert aangeboden door

Die Drei Dörfer Musikanten

in Simeonshof Erp

 

Zoals aangegeven op het Nieuwjaarsconcert vieren Die Drei Dörfer Musikanten dit jaar hun 40-jarig bestaan. Een van de vele activiteiten is het aanbieden van een gratis concert aan alle verzorgingstehuizen in  Meierijstad. Het eerste concert stond op woensdag 21 februari voor de bewoners van het woonzorgpark Simeonshof te Erp. 

 

De vervolgconcerten staan ook al deels gepland. Zo spelen Die Drei Dörfer Musikanten op woensdag 2 mei in Odendael te Sint-Oedenrode en op vrijdag 18 mei in Sint Joachim & Anna te Veghel. Met de overige verzorgingshuizen wordt overleg gevoerd over een geschikte datum. Dit zijn ook besloten optredens.

 

Verder geeft de Kapel openbare en dus voor alle liefhebbers van deze muziek toegankelijke concerten op de volgende datums en plaatsen.

Op vrijdag 2 maart a.s. spelen we na afloop van de Jaarvergadering van de Vriendenclub in ’t Zuid Plein 1944 no 22 te Schijndel.

 

Op zondag 11 maart 2018 een concert samen met het Dükerskoor uit Boxtel in Sociaal Cultureel Centrum De Vink Hoevenbraaksestraat 28 in Schijndel. Aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur. Alle liefhebbers van de blaasmuziek en van zang zijn hierbij van harte welkom.

 

Verder staat een concert gepland op zondag 18 maart a.s. in  Uden, bij gelegenheid van een jubileum van een van onze muzikanten. En verder natuurlijk ons jubileumconcert op 29 september 2018 in De Vink te Schijndel. Zie voor verdere concerten de Kapelagenda op onze website.

 

 

 

 

Wie heeft er foto's van het laatste Nieuwjaarsconcert? Graag bericht wie deze beschikbaar wil stellen voor het jubileumboekje.  

 

Bij inzendigen staat een verslag van de reis naar Duitsland. Neem gauw een kijkje! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 jaar Die Drei Dörfer Musikanten

 

In 2018 vieren Die Drei Dörfer Musikanten het 40-jarig jubileum. De officiële datum is 1 oktober 2018, maar het gehele jaar 2018 staat in het teken van dit heugelijke feit. Zaterdag 29 september 2018 is er een feestelijke dag met een bijzonder programma waaronder een Egerländer Play-In en een jubileumconcert. De locatie voor deze feestelijke dag is Sociaal Cultureel Centrum ‘De Vink’, Hoevenbraaksestraat 28, 5482 BD Schijndel.

Hier een overzicht van de (geplande) activiteiten.

 

40-jarig Jubileum en entreekaarten

Voor dit jubileum is een bijzondere opzet gekozen. De activiteiten beginnen al ’s middags vanaf 14.00 uur met workshops en openbare repetities van een zg. Egerländer Play-In. Lees daarover hieronder meer. Natuurlijk staat er een jubileumconcert van Die Drei Dörfer Musikanten gepland en er is een feestavond gepland. Dit laatste met bijpassende muziek, verzorgd door een professionele DJ. Dan is er ook gelegenheid om de muzikanten van Die Drei Dörfer Musikanten te feliciteren met het bereiken van dit jubileum.

Op de eerste plaats worden de leden van onze vriendenclub van harte uitgenodigd voor dit jubileumfeest. Verder alle liefhebbers van de blaasmuziek of fans van het orkest. Alle deelnemers aan de Egerländer Play-In en hun aanhang zijn eveneens van harte uitgenodigd voor de feestavond.

Top