Home
Mededelingen
Inzendingen
Agenda
Fotoalbum
De Geschiedenis
Gastenboek
Contact


Welkom op onze site
Bedankt voor uw bezoek totziens bij ons concert

 

Welkom op onze website

 

Opname DVD

 

De planning is om op zaterdag 23 juni 2018 buitenopnamen te maken voor onze nieuwe DVD. Op de eerste plaats hopen we daarom op mooi weer. Zelf hebben we daar alles aan gedaan: er zijn zelfs steekpenningen betaald aan ‘De Bilt’ om te zorgen voor mooi weer in Brabant. Hun medewerking is ook toegezegd, maar of alles ook volgens plan geleverd kan worden blijft nog wat onzeker.

Dan de locaties: waar kun je mooie opnamen maken?

We beginnen volgens het huidige plan bij Kasteel Henkeshage, Laan Van Henkenshage 3, 5492 BH Sint-Oedenrode. We beginnen al vroeg, vanaf 9.00 uur! En de opnamen duren waarschijnlijk de gehele dag!

Als andere locaties hebben we de medewerking toegezegd gekregen van (1) De Rooise Wijnboer op zijn Domaine les Damianes, Damianenweg 7 te St. Oedenrode en van (2) De Helden van Kien, Kienenhoef te St. Oedenrode.

 

Hoe laat we precies waar zijn is nog wat lastig te voorzien. Maar als u wilt komen kijken hoe dit alles gaat, dan weet u ons wel te vinden, toch Beetje spannend allemaal, dat wel, maar we hebben er zin in!
 

 

Muzikale groet,

 

Jubileum Commissie

Die Drei Dörfer Musikanten

 

 

 

 

Beste muzikant,

 

Hierbij een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan een Egerländer Play-In die wij op 29 september 2018 willen organiseren.

 

Wat is het? Het is een gelegenheidsorkest waarmee op één dag een aantal, 5 à 6 zou al mooi zijn, originele Egerländer en Tsjechische muziekstukken worden in gestudeerd, die we dezelfde avond aan het publiek zullen presenteren in de vorm van een concert.

 

Waarom? Bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Die Drei Dörfer Musikanten. Natuurlijk spelen we zelf een jubileumconcert, maar voorafgaand willen we graag deze Play-In organiseren als een feest voor de blaasmuziek.

 

Wanneer? Op zaterdag 29 september 2018 vanaf 14.00 uur.

 

Waar? In Sociaal Cultureel Centrum ‘De Vink’, Hoevenbraaksestraat 28, 5482 BD Schijndel.

 

Hoe? Op deze zaterdag zijn ’s middags vanaf 14.00 uur de repetities, deels in werkgroepen, deels gezamenlijk. ’s Avonds is het concert. U kunt tussen repetitie en concert tegen een geringe vergoeding deelnemen aan een warm & koud buffet, samen met alle collega-muzikanten.

 

Wie? Deze Play-In is voor muzikanten die een blaasinstrument of slagwerk spelen in de sfeer van de Egerländer en Tsjechische muziek. Je moet wel noten kunnen lezen, liefst op niveau van Hafabra A. Individuele muzikanten als ook muziekgezelschappen kunnen deelnemen.

 

Leuke bijkomstigheid! Op de eerste plaats kunt u op een unieke manier (nader) kennis maken met deze muziek en met medemuzikanten. Verder kunt u voor eigen gebruik van maximaal 3 van de ingestudeerde werken de complete partituur opvragen zodat u met uw eigen orkest daar gebruik van kunt maken.

 

Aanmelden: vul onderstaand inschrijfformulier in en stuur het via de mail naar 40jrddm@gmail.com of via de post naar het volgende adres: M.E.L. Westenburgstraat 13, 4145NB Schoonrewoerd. Let op: pas nadat uw betaling is bevestigd is uw inschrijving definitief. De inschrijving sluit op 15 juni 2018 en vol=vol, waarbij we de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst zullen behandelen.

 

Partners en familie: ja, die kunnen ook meekomen, graag zelfs. Betalen óók entreekosten en, als ze willen deelnemen aan het buffet, ook de kosten die daarbij horen.

 

Kosten: deelname aan de Play-In, tevens entree, kost € 5,00 per persoon. U ontvangt daarvoor twee consumpties. De deelname aan het buffet, is uiteraard geen verplichting, kost € 15,00 per persoon. Dus: entreekosten à € 5,00 p.p. s.v.p. overmaken op het onderstaande rekeningnummer. Bij deelname aan buffet komt hier € 15,00 p.p. bij. Dan dus € 20,00 per aangemelde deelnemer (en ook voor de partner & familielid) s.v.p. overmaken op onderstaand rekeningnummer:

IBAN NL 79 INGB 0680240586 t.n.v. A. VD Leest e/o P VD Leest-vd Heijden, met vermelding: Play-In

 

Zodra het bedrag binnen is ontvangt u een bevestiging en is de inschrijving definitief.

  

Vriendelijke groet,

Jubileumcommissie

Die Drei Dörfer Musikanten

M: 06-54318395 

E: 40jrddm@gmail.com

 

Egerlander Play In Inschrijfformulier.docx
Download

 

 

 

 

Optreden in Odendael, Sint-Oedenrode

woensdag 2 mei 2018

 

Dit optreden was in het kader van ons 40-jarig jubileum. Een van de activiteiten is het verzorgen van een gratis optreden in alle verzorgingstehuizen van de Gemeente Meierijstad. Deze keer dus in de grote zaal van Odendael. Prachtige zaal die goed vol liep tegen de aanvangstijd van het concert: 19.30 uur.

 

In de zaal enkele goede bekenden: Betsy, de vrouw van onze voormalige grote tromslagman Toon Hazenberg was aanwezig en ook Jan Lathouwers een van de eerste voorzitters van onze vriendenclub. Verder waren we blij dat we onze vaste invaller-bassist weer zagen: Peter Meulendijks. Hij had een kleine operatie ondergaan maar kwam ook erg ongelukkig ten val. Inmiddels is alles weer geheeld en komende woensdag zien we hem weer op de repetitie.

 

Het programma moest wel wat aangepast worden want Tiny Hubers ontbrak wegens ziekte. De overige klarinettisten hebben dat wel goed opgevangen, maar de tweede altsaxofoon-partij kwam te vervallen. Daardoor konden we enkele geplande muziekwerken niet goed uitvoeren en dus hebben we andere stukken gespeeld. Hopelijk is Tiny er volgende keer weer bij!

 

De muziek viel goed in de smaak, zeker met de zang erbij van Anny en André. Het publiek reageerde enthousiast op de gespeelde en gezongen muziekstukken. Meezingen met het bekende “Brabantse Land” deed bijna iedereen. Geen wonder: we zitten hier natuurlijk midden in Brabant!

 

Al met al een geslaagd optreden waar we met genoegen op terug kunnen kijken. Dank aan John Ariaans voor het voortreffelijk regelen van het geluid. Dank ook aan Albert die als steeds met de aanhanger vol spullen op tijd aanwezig was en na afloop alles weer heeft ‘gestald’.

 

Tot slot: natuurlijk hebben we de feestdag van 29 september 2018 onder de aandacht gebracht!

 

 

 

 40 JAAR DIE DREI DÖRFER MUSIKANTEN

 

In 2018 vieren Die Drei Dörfer Musikanten het 40-jarig jubileum. De officiële datum is 1 oktober 2018, maar het gehele jaar 2018 staat in het teken van dit heugelijke feit. Zaterdag 29 september 2018 is er een feestelijke dag met een bijzonder programma waaronder een Egerländer Play-In en een jubileumconcert. De locatie voor deze feestelijke dag is Sociaal Cultureel Centrum ‘De Vink’, Hoevenbraaksestraat 28, 5482 BD Schijndel. Hier een overzicht van de (geplande) activiteiten.

 

40-jarig Jubileum en entreekaarten

Voor dit jubileum is een bijzondere opzet gekozen. De activiteiten beginnen al ’s middags vanaf 14.00 uur met workshops en openbare repetities van een zg. Egerländer Play-In. Lees daarover hieronder meer. Natuurlijk staat er een jubileumconcert van Die Drei Dörfer Musikanten gepland en er is een feestavond gepland. Dit laatste met bijpassende muziek, verzorgd door een professionele DJ. Dan is er ook gelegenheid om de muzikanten van Die Drei Dörfer Musikanten te feliciteren met het bereiken van dit jubileum.

Op de eerste plaats worden de leden van onze vriendenclub van harte uitgenodigd voor dit jubileumfeest. Verder alle liefhebbers van de blaasmuziek of fans van het orkest. Alle deelnemers aan de Egerländer Play-In en hun aanhang zijn eveneens van harte uitgenodigd voor de feestavond.

LET OP: Vooraf inschrijven is noodzakelijk voor ALLE bezoekers, ook voor de leden van de Vriendenclub van Die Drei Dörfer Musikanten. Entreekaarten à € 5,00 per stuk kunnen besteld worden via de mail op 40jrddm@gmail.com

Na ontvangst van het bedrag krijgt u de kaarten toegestuurd.

Op vertoon van dit entreebewijs ontvangt u twee consumptiebonnen.

Met het entreebewijs heb u ook toegang tot de workshops en repetities van de Egerländer Play-In. U kunt ook deelnemen aan het warm- en koud buffet. Zie hieronder bij Egerländer Play-In.

 

Egerländer Play-In

Op 29 september staat een Egerländer Play-In gepland. Een Egerländer Play-In is de vorming van een zo groot mogelijk gelegenheidsorkest van zoveel mogelijk muzikanten die bij deze gelegenheid mooie Egerländer- en Tsjechische muziek samen spelen. Hiervoor worden de harmonieën, fanfares en blaasorkesten uit alle kernen van de Gemeente Meierijstad uitgenodigd, naast enkele bevriende verenigingen daarbuiten. Nagegaan wordt of ook enkele zangkoren hun bijdrage kunnen en willen leveren. Dat alles om gezamenlijk een fantastisch mini-concert met Egerländermuziek te geven op onze feestavond. Hoofddoel hiervan is het promoten van de blaasmuziek, naast de gezamenlijke speelvreugde.

Op 29 september 2018 staan ’s middags vanaf 14.00 uur workshops en repetities gepland. Deze zijn toegankelijk voor het publiek. ’s Avonds wordt het resultaat in een mini-concert gepresenteerd van ca. één uur.

 

Warm- en koud buffet.

Qua catering staat het volgende gepland: vanaf ca. 17.00 uur is een warm- en koud buffet toegankelijk voor zowel de deelnemers aan de Egerländer Play-In alsook voor de andere aanwezigen. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.

Deelname aan het buffet kost € 15,00 per persoon, vooraf te voldoen op bankrekening IBAN NL 79 INGB 0680240586 t.n.v. A. vd Leest e/o P vd Leest-vd Heijden, met vermelding: Deelname buffet

 

Jubileumconcert

Natuurlijk staat er een jubileumconcert van Die Drei Dörfer Musikanten gepland. Na het mini-concert van het Egerländer Play-In Orkest spelen Die Drei Dörfer Musikanten hun jubileumconcert. Daarin zal ook aandacht besteed worden aan 40 jaar blaasmuziek met Die Drei Dörfer Musikanten. Dit concert is ook van beperkte omvang zodat voldoende tijd overblijft voor een feestavond.

 

 

Wat staat er verder op de rol?

 

Nieuwjaarsconcert.

Op 7 januari 2018 startte Die Drei Dörfer Musikanten hun jubileumjaar met een geslaagd en zeer drukbezocht nieuwjaarsconcert in Den Vink te Schijndel. Dankzij een zeer actieve communicatie via zowel de kranten als sociale media was de zaal vol met publiek, waarvan vele nieuwe gezichten.

Het jaarprogramma werd aangekondigd en van de Vriendenclub mochten we een bijdrage van maar liefst € 500,00 ontvangen om dit alles te ondersteunen.

 

Goed doel geadopteerd

De kapel heeft besloten in 2018 een goed doel te adopteren door alle verzorgingstehuizen in de Gemeente Meierijstad een gratis concert aan te bieden. Inmiddels zijn de eerste boekingen daarvoor al gemaakt. Zie hiervoor de kapelagenda.

 

Dvd opnemen

De wens leeft om een dvd op te nemen en die presenteren op de dag van het jubileumfeest. Aan de voorbereidingen wordt momenteel hard gewerkt en het gaat er steeds meer op lijken dat dit ook gerealiseerd kan gaan worden. Hiervoor worden nog sponsoren gezocht. Deze kunnen zich ook melden via 40jrddm@gmail.com

 

Jubileumboekje

Een jubileum is natuurlijk pas compleet als er ook een mooi overzicht is van de 40 jaar dat de kapel bestaat. De belevenissen, verschillende activiteiten, de verscheidenheid aan muzikanten door de jaren heen, memorabele optredens en wetenswaardigheden. Dat alles gaat een plaats krijgen in deze speciale uitgave die gepresenteerd zal worden tijdens de feestavond.

 

 

Noteer alvast in je agenda:

Jubileumfeest op zaterdag 29 september 2018, Die Drei Dörfer Musikanten in SC. De Vink te Schijndel.

 

Vragen??? Stuur een mail naar 40jrddm@gmail.com

 

Zoals aangegeven op het Nieuwjaarsconcert vieren Die Drei Dörfer Musikanten dit jaar hun 40-jarig bestaan. Een van de vele activiteiten is het aanbieden van een gratis concert aan alle verzorgingstehuizen in  Meierijstad. Het eerste concert stond op woensdag 21 februari voor de bewoners van het woonzorgpark Simeonshof te Erp. 

 

De vervolgconcerten staan ook al deels gepland. Zo spelen Die Drei Dörfer Musikanten op woensdag 2 mei in Odendael te Sint-Oedenrode en op vrijdag 18 mei in Sint Joachim & Anna te Veghel. Met de overige verzorgingshuizen wordt overleg gevoerd over een geschikte datum. Dit zijn ook besloten optredens.

 

En verder natuurlijk ons jubileumconcert op 29 september 2018 in De Vink te Schijndel. Zie voor verdere concerten de Kapelagenda op onze website.

 

 

 

 

Wie heeft er foto's van het laatste Nieuwjaarsconcert? Graag bericht wie deze beschikbaar wil stellen voor het jubileumboekje.  

 

Bij inzendigen staat een verslag van de reis naar Duitsland. Neem gauw een kijkje! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 jaar Die Drei Dörfer Musikanten

 

In 2018 vieren Die Drei Dörfer Musikanten het 40-jarig jubileum. De officiële datum is 1 oktober 2018, maar het gehele jaar 2018 staat in het teken van dit heugelijke feit. Zaterdag 29 september 2018 is er een feestelijke dag met een bijzonder programma waaronder een Egerländer Play-In en een jubileumconcert. De locatie voor deze feestelijke dag is Sociaal Cultureel Centrum ‘De Vink’, Hoevenbraaksestraat 28, 5482 BD Schijndel.

Hier een overzicht van de (geplande) activiteiten.

 

40-jarig Jubileum en entreekaarten

Voor dit jubileum is een bijzondere opzet gekozen. De activiteiten beginnen al ’s middags vanaf 14.00 uur met workshops en openbare repetities van een zg. Egerländer Play-In. Lees daarover hieronder meer. Natuurlijk staat er een jubileumconcert van Die Drei Dörfer Musikanten gepland en er is een feestavond gepland. Dit laatste met bijpassende muziek, verzorgd door een professionele DJ. Dan is er ook gelegenheid om de muzikanten van Die Drei Dörfer Musikanten te feliciteren met het bereiken van dit jubileum.

Op de eerste plaats worden de leden van onze vriendenclub van harte uitgenodigd voor dit jubileumfeest. Verder alle liefhebbers van de blaasmuziek of fans van het orkest. Alle deelnemers aan de Egerländer Play-In en hun aanhang zijn eveneens van harte uitgenodigd voor de feestavond.

Top