Die Drei Dörfer Musikanten
Blaasorkest van Egerländer, Böhmisch, Tsjechisch, Volks en Dansmuziek.
 

Geschiedenis

De kapel in de begin jaren

 

“Die Drei Dörfer Musikanten” zijn opgericht op 1 oktober 1978 door het samengaan van enkele muzikanten van Die Edelweiss Kapelle uit Schijndel met de Skuppestelen uit Heeswijk-Dinther. De naam was zo gevonden en werd bedacht door Toon van der Linden.
De eerste leden van de kapel waren: Henk Mettler, André van der Leest, Mari van Dinther, Sjef Foolen, Harrie Lauwerensen en Tiny Hubers uit Schijndel. Uit Heeswijk-Dinther kwamen: Toon van der Linden, Harrie, Toon en Wim Smits, Grard en Eric Verkuylen, Ad van den Hurk en Tinus Dekkers.
In de eerste periode werd er gerepeteerd in de garage bij Harrie Smits, daarna een hele tijd in de school in Dinther. Dit ging een hele tijd goed en in deze periode werden onder andere René Verkuylen, Harrie Keser en Hans van Geffen lid.
De eerste optredens waren hoofdzakelijk deelnames aan festivals in de omgeving zoals in Eerde, Zijtaart, Heeswijk-Dinther, Den Bosch en Aarle-Rixtel. De kwaliteit van de muziek was zeer zeker nog niet al te hoog maar toch had de kapel mede dankzij de medewerking van zanger en jodelaar Hans Wiljon reeds verschillende avonden te verzorgen. Een optreden in de Achterhoek, in de buurt waar André destijds woonde, was daar een goed voorbeeld van. De zaal zat al om 19.00 uur vol terwijl wij pas om 20.00 uur zouden beginnen. Maar de zaal was om 23.00 uur ook leeg. Het schijnt dat dit daar een gewoonte is.
Ook hadden wij in die tijd al zang bij de kapel en wel Marjan Verkuylen samen met André van der Leest.
De optredens in Rech (Duitsland) waren voor verschillende muzikanten het hoogtepunt van het jaar. Maar na vijf jaar Rech was bij de meeste de puf over. Dit was een van de voornaamste reden waarom het toch fout liep met de onderlinge verstandhouding. Een aantal leden bedankte en de leden die overbleven kwamen voornamelijk uit Schijndel. Aangezien de overgebleven muzikanten uit Heeswijk-Dinther niet naar Schijndel wilden komen repeteren besloten Hans, Henk, Sjef, André, René en Tiny om toch door te gaan onder de naam van Die Drei Dörfer Musikanten. U begrijpt dat de mogelijkheden van de kapel zeer beperkt waren maar als men thuis blijft zitten werd het zeker niets.
Het alternatief werd gevonden in het samen optreden met een carnavalsclubje vanwaar Henk ook al lid was: De Broekhoesters. Dit leverde met de carnaval al direct twee oude bekende muzikanten op en wel Harrie van Alebeek en Tiny van de Dungen.
Inmiddels was de eerste Rooise muzikant gestrikt in de persoon van de grote tromslager Toon Hazenberg. Ook basblazer Johan Leguis werd weer gevraagd. De repetities werden toen gehouden in de muziekschool in Schijndel. In deze periode werden ook de zwager van Hans van Geffen te weten Bert van de Weijdeven uit Sint Oedenrode, Toon Offermans uit Veghel, alsmede Peter Linkels uit Schijndel lid. Ook kwam Toon van der Linden uit Heeswijk-Dinther weer terug om het klein koper te versterken. Aangezien de kapel toen regelmatig optrad in bejaarden- en verzorgingstehuizen op woensdagavond en toch voor het repetitielokaal huur moest worden betaald besloot de muzikale leider van toen om alles maar in eigen huis te halen en werd bij hem 'op stal' een ruimte ingericht voor de kapel.
Na verloop van tijd kwam Nol Hilkes uit Oss Johan Leguis op zijn bas vervangen en kon Peter Linkels het niet meer opbrengen de repetitie volgen. Als vervangers kwamen al gauw Martien van Erp en Cees van de Wijdeven uit Sint Oedenrode. Ook Christ Schellekens en zangeres Nelly Hermes uit Schijndel kwamen de kapel versterken. Toch bleven wisselingen niet uit. Zo verlieten Toon van de Linden, Nol Hilkes en René Verkuylen de kapel en kwamen Adri van de Wijdeven, Mart Rijkers, Jan van de Wijdeven en Wim Lathouwers de kapel op sterkte brengen.
In 1994 werd mede op verzoek van de inmiddels opgerichte Vriendenclub van Die Drei Dörfer Musikanten de eerste CD opgenomen in Waalwijk. Na de nodige voorbereidingen op de repetities werd op enkele zaterdagen en zondagen heel veel uren besteed aan het opnemen van de muziek, de zang en het afmixen van de resultaten. Na afloop van de opnames constateerden zowel de Vriendenclub als de kapel, dat het een spannende tijd was geweest waar wij allen veel van geleerd hebben. Het resultaat was zeker op dat moment bevredigend voor een kapel met geen ervaring op dat gebied. Gelukkig bleven de financiële gevolgen dankzij enkele grote sponsors binnen de perken.
Adri van de Wijdeven verliet de kapel daar hij andere prioriteiten had. Door het vertrek van Nelly Hermes moesten wij op zoek naar een nieuwe zangeres die wij echter al in huis hadden en wel Ellis Hubers. Aangezien zij ook klarinet speelde was het op twee manieren een versterking voor de kapel.
Mede door ziektes van onze vaste basblazer werd Piet Pijnenburg uit Vught bereid gevonden als vaste reserve deel uit te maken van onze vereniging. Het slagwerk duo Tiny van de Dungen en Toon Hazenberg vertrokken om diverse redenen en werden vervangen door een drummer Piet van der Sangen. Ook Hans van Geffen ging ons verlaten waarvoor op korte termijn geen vervanger werd gevonden terwijl ook Henk Mettler mede wegens zijn ziekte en persoonlijke omstandigheden afhaakte. Henk heeft zich bijzonder ingespannen betreffende de geluidsinstallatie. Mede daardoor kwam er een aparte geluidsman in de persoon van Ton van der Leest.
In 1999 werd besloten toch een tweede CD op te nemen. Na de ervaringen met het opnemen van de eerste CD werden de voorbereidingen anders aangepakt. Jan van Hamond ging extra repetities leiden en ook bij de opnames was hij aanwezig. In enkele avonden werden de opnames van het orkest gerealiseerd. Vervolgens werden de signaaltrompet opgenomen en werd de zang door Ellis en André ingezongen en de CD afgemixt. Het resultaat mocht er zijn en dat leidde zelfs tot uitnodiging om een nummer op de CD van Limbo Music uit te brengen. Dat gebeurde en daarmee werd het nummer 'Ohne Liebe geht es nicht' als openingsnummer op deze verzamel CD geproduceerd. Inmiddels staat onze tweede CD grotendeels op deze verzamel CD’s welke bijna ieder jaar worden uitgegeven.
Bij het 25-jarig bestaan werd er door de kapel een mini CD uitgebracht in eigen beheer. Zelf opgenomen met eigen apparatuur, zonder technische trucs of bijstellingen, gewoon live opgenomen bij een repetitie.
Daar onze bassist Wim Lathouwers weer actief kon deelnemen aan de activiteiten van de kapel werd het vertrek van Piet Pijnenburg opgevangen. Inmiddels was ook Jan van Boxtel toegetreden tot de kapel als tenorhoornspeler. Aangezien Ellis stemproblemen kreeg en het medisch niet meer verantwoord was door te gaan met zingen, moesten wij opnieuw op zoek naar een nieuwe zangeres. Die werd al snel gevonden in de persoon van Joke van der Spank.
Mart Rijkers verhuisde naar Hapert en vond de afstand te ver om bij de kapel te blijven. Toon van Tillart uit Zijtaart kwam ook als tenorhoornspeler bij de kapel en heeft dit een jaar of drie gedaan en verdween daarna een poosje uit beeld. Ook Wim Lathouwers gaf aan dat het toch gezien zijn leeftijd het een beetje te zwaar werd en wilde eigenlijk naar de reservebank. Jan Vissers is toen in de plaats gekomen van Wim al bleef deze trouw de dinsdag repetities bezoeken om zodoende voorbereid te zijn indien het nodig zou zijn om in te vallen.
Gezien het ontbreken van de nodige tijd bij Ton van der Leest gaf deze aan te willen stoppen en gingen wij op zoek naar aan nieuwe geluidsman en vonden deze in de persoon van Wim Lammers. Op de jaarvergadering van januari 2006 gaf de muzikaal leider aan dat hij op het eind van het jaar zou stoppen bij de kapel en ook André gaf aan dat hij ook voornemens was te stoppen. Dit was een hele domper bij de andere leden van de kapel en leidde tot enige wrijving omdat er geen gesprekken hierover plaatsvonden. Het was geen houdbare situatie en het eerdere vertrek in mei van Cees van de Wijdeven alsmede van Jan Vissers was een hele aderlating. Gelukkig hadden wij Wim Lathouwers achter de hand en nam André van der Leest de muzikale leiding in handen. Hierdoor zijn wij deze periode zonder al teveel kleerscheuren weer te boven gekomen en kwam Toon van de Tillart weer terug bij de kapel nu als basblazer en ging Wim Lathouwers weer op de reservebank.
In 2008 zijn er gelukkig weer enkele nieuwe leden bij gekomen in de persoon van Jan van Bree uit Volkel met tenorhoorn. In 2009 is de kapel versterkt met een complete 'pikwerkgroep' welke voorheen bij Amatinka mee gespeeld hadden. Albert Mulders en Mary Klerkx met F hoorn en Toon van Denken met de posaune. Helaas is in 2009 onze geluidsman Wim Lammers overleden na een kortstondige slopende ziekte. Daar Edwin van Dinther al enige tijd mede met het geluid bezig was bij onze kapel werd hij  de nieuwe geluidsman zodat Die Drei Dörfer Musikanten weer kompleet was.
Wegens gezondheidsproblemen hebben wij in 2011 afscheid moeten van een heel trouw lid van de kapel namelijk Toon Offermans. Toon was ruim 25 jaar lid van de kapel en was de mede oprichter van de Vriendenclub. Helaas kon hij de muziek niet meer volgen en lichamelijke ongemakken met het vervoer en op en af gaan van het podium waren een groot probleem. In de persoon van Anny Stobbe hebben wij gelukkig weer een volwaardige opvolgster gevonden. Het volgende nieuwe lid van de kapel is Mari van der Heijden. Hij woont in Volkel en is vanaf het voorjaar 2012 een trouw lid van onze kapel. Hij had geruime tijd niets meer aan muziek gedaan.
In november 2014 heeft de kapel weer eens versterking gekregen in de persoon van Frenk van Roy uit Gemert. Frenk bespeelt de flügelhorn en trompet. Helaas zijn er ook leden die zijn gestopt. In januari 2015 is Harrie van Alebeek die al dertig jaar lid was van de kapel wegens gezondheids problemen moeten stoppen. Ook zangeres Joke kon zich niet meer thuis voelen bij de kapel en is na het optreden van 15 maart gestopt. In het najaar heeft Jan van Bree aangegeven dat hij in verband met zijn ziekte niet meer in staat zal zijn om nog de functie van secretaris te vervullen en ook het muziek maken zal niet meer lukken. Op het einde van het jaar hebben wij ook afscheid genomen van Mary Klerkx.
In het voorjaar(2016) hebben wij in John Ariaans een geweldige nieuwe geluidsman gevonden. Vanaf augustus zijn Yvonne van der Meijs(klarinet/tenor sax) en Cor Markgraaff (tenorhoorn) trouwe bezoekers van de repetities en sluiten eind 2016 aan en spelen volop mee bij de uitvoeringen van de kapel. Ook speelt Peter Meulendijks al geruime tijd mee op de bas alhoewel hij geen lid is van de kapel. Hij is ten alle tijde stand-by om in te vallen op de bas. In december hebben wij afscheid moeten nemen van Toon van Denken die vanaf 2009 lid was van onze vereniging. Wij hebben Toon op gepaste wijze vergezeld op zijn laatste tocht.
In 2018 hebben wij ons veertig jaar bestaan gevierd. Het verslag hiervan staat ook op deze website. Mede hierdoor is ons oud-lid Mart Rijkers uit Bladel weer terug gekeerd bij de kapel. In juli hebben wij wederom versterking gekregen in de persoon van Jack Brewel uit Sint-Oedenrode welke bij het klein koper zijn partij mee blaast. Helaas heeft Yvonne aangegeven dat zij door persoonlijke omstandigheden niet meer in staat is lid te zijn van de kapel.
Stef Mucha kwam ons versterken op Flügelhorn. Omdat de voorste rij daardoor erg druk werd, is Martien van Erp verhuisd en heeft de Tenorhorn ter hand genomen. Op klarinet kregen we kortstondig versterking van Jan Reuser en Theo Huisman. Jan vond echter een ander orkest waar hij zijn spaarzame vrije tijd liever aan besteedde, en ook Theo hield het even later voor gezien.